66433301 (021)

09126433301

درام یا درامز
ساز درام یا درامز یکی از ساز های کوبه ای غربی است کهبه صورت حرفه ای در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.این ساز در زبان انگلیسی Drum خوانده می شود.در زبان فارسی معادل با واژه طبل است. ساز درام یا درامزمجموعه‌ای از طبل‌ها، سنج‌ها و گاهی دیگرسازهای کوبه‌ای است که در کنار هم یک ساز واحد و مستقل را تشکیل می‌دهند.این ساز معمولاً در موسیقی جاز، راک و پاپ کاربرد دارد و به نوازنده آن درامِر می‌گویند.

تخفیف ثبت نام بهار 99

هنر جویان عزیز , آموزشگاه تاج بخش در نظر دارد تا ثبت نام های بهار خود را از 20 تا 50 درصد تخفیف ویژه بهار انجام دهد , جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

66433301 (021)