66433301 (021)

09126433301

دور ه های گروه نوازی

دور ه های گروه نوازی
هنرجویان پس از شرکت در دوره های آموزش ساز به صورت خصوصی و یا گروهی ,در گروه های گروه نوازی آموزشگاه موسیقی تاج بخش که متناسب با سبک هنرجویان تعیین می شود, حضور پیدا می کنند.دوره های گروه نوازی هنرجویان را برای برگزاری کنسرت ها واجراهای استیج آماده می کند و مهارت های نوازنگی آن ها را تا حد زیادی نسبت به قبلشان افزایش می دهد.
دوره های گروه نوازی سنتی توسط استاد آشنا به هنرجویان عزیز تدریس می شود.
هنرجویانی که دوره های شخصی و انفرادی موسیقی را با موفقیت پشت سر می گذارند وارد دوره های گروه نوازی می شوند.

تخفیف ثبت نام بهار 99

هنر جویان عزیز , آموزشگاه تاج بخش در نظر دارد تا ثبت نام های بهار خود را از 20 تا 50 درصد تخفیف ویژه بهار انجام دهد , جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

66433301 (021)